Zou u een uitvaartverzekering moeten overwegen?

De advertenties over uitvaartverzekeringen roepen zeker vragen op bij de consument. Veel mensen vragen zich af of een uitvaartverzekering wel degelijk nodig is. Dat is een goeie vraag waar eigenlijk niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Het is tenslotte wel een feit dat de meeste mensen niet weten hoe hun eigen begrafenissen moeten worden betaald. In dit artikel kunt u de benodigde algemene informatie vinden om op zoektocht te kunnen gaan.

Betekent een uitvaartverzekering geen dubbele dekking?

Veel mensen vragen zich af of een uitvaartverzekering afsluiten verstandig is als een levensverzekering de kosten van een begrafenis dekt. Dat lijkt tenslotte op dubbele dekking nietwaar? Er zijn mensen met een goede levensverzekering die de volgende onderwerpen al gedekt hebben:

⦁ De openstaande schulden;
⦁ De uitvaart;
⦁ Een geldsom voor de nabestaanden.

Als dit het geval is, heb je waarschijnlijk geen uitvaartverzekering nodig.
Als je daarentegen geen levensverzekering hebt en je gezondheidstoestand het niet toe staat er nog een af te sluiten, dan is een uitvaartverzekering mogelijk een goede optie. Veel uitvaartverzekeringen kennen een “gegarandeerde uitkering”, wat betekent dat de dekking u niet geweigerd kan worden. Bij het onderzoeken van dit soort verzekeringen zijn er drie vragen die u aan de verzekeringsmaatschappij moet stellen:

• Moet ik voorafgaand aan het afsluiten ervan een lichamelijk onderzoek ondergaan?
• Wat voor soort premies kan iemand van mijn leeftijd in mijn fysieke toestand verwachten?
• Is de uitkering gegarandeerd?

Waarom betaal ik mijn uitvaart niet gewoon uit mijn zak?

Als je die vraag stelt, heb je waarschijnlijk nooit een begrafenis gepland of heb je veel geld gereserveerd voor noodgevallen. Als het de eerste situatie is, weet je waarschijnlijk niet hoe duur een eenvoudige begrafenis kan zijn.

De verwachte uitgaven voor een begrafenis zijn:

  • Vervoer naar het uitvaartcentrum en het graf
  • Het huren van begrafenisauto’s of limousines
  • Balseming en voorbereiding van de overblijfselen
  • Bloemen 
  • Een grafsteen
  • Het gebruik van de kerk of het uitvaartcentrum
  • De betaling aan de uitvaart begeleider
  • Het openen en sluiten van het graf
  • De grafkist

En een hele reeks diverse vergoedingen verbonden aan uitvaarten en begrafenissen. Op dit moment overweeg je misschien crematie als een betaalbaarder optie. Terwijl je de uitvaartverzekering onderzoekt en hoeveel je nodig hebt voor de kosten, moet je er wel rekening mee houden dat een hele standaard begrafenis in Nederland €2.000 tot €3.000 kost.

Crematie is ook niet het goedkoopste optie met een gemiddelde prijs tussen €3.000 en €5.000. Neem contact op met verschillende bedrijven als je ervoor kiest om een verzekering te kopen om de kosten te dekken. Krijg duidelijkheid over hun premies, en zekerheid over wat hun polissen dekken. Deze informatie zou voldoende moeten zijn om je te helpen met het nemen van een beslissing.