Met een testament zorgt u voor uzelf en uw nabestaanden

Het is vaak niet makkelijk om in de bloei van uw leven stil te staan bij het idee dat daar ooit een einde aan komt. Toch is het goed om bij leven al even stil te staan bij wat u wilt dat er na uw dood met uw geld en bezittingen zal gebeuren. Door het opstellen van een testament kan u hier alvast gerust over zijn en kan u bovendien ook zelf uw uitvaart al vastleggen op die manier die u verkiest. Het neemt ook een boel zorgen weg bij uw omgeving die na uw overlijden achterblijft en in de storm van emoties niet meer hoeft te beslissen en overleggen wat er moet gebeuren en niet moet nadenken over wat u het liefste gewild zou hebben. Alles staat op papier en is voor iedereen helder en duidelijk. Hoe dit werkt lees je op testamentopstellen.eu . Even een moeilijk moment om doorheen te gaan maar het zal u nadien een vorm van rust geven, weten dat alles geregeld is voor de dag dat u het aardse bestaan vaarwel zegt.

Een testament opstellen bij de notaris

Testamenten opstellen is in Nederland de exclusieve bevoegdheid van een notaris. Hij kan en mag dit doen voor iedere persoon die in Nederland woont en ouder is dan 16 jaar. Zelf een document opstellen kan enkel en alleen in de vorm van een codicil en laat u enkel toe bepaalde voorwerpen aan iemand na te laten, u kan hier dus bijvoorbeeld uw geld of aandelen geen bestemming mee geven. Een testament opmaken bij de notaris verloopt in verschillende stappen. Tijdens een eerste gesprek zal de notaris nagaan wat uw huidige situatie is en wat uw wensen zijn voor na uw dood. Op basis hiervan zal de notaris u advies geven over de gevolgen die uw wensen zullen hebben na uw dood zodat u goed op de hoogte bent van de draagwijdte van uw wensen en keuzes.

Is alles duidelijk en gaat u akkoord met de bepalingen, dan zal alles in juridische bepalingen worden omgezet die de voorlopige versie van uw testament vormen. U krijgt hierna rustig de tijd om alles rustig na te lezen en na te gaan of de bepalingen die opgenomen worden effectief overeenstemmen met hetgeen u voor ogen had. Tijdens een volgend gesprek zal de notaris nagaan of u het volledige testament begrijpt en ermee akkoord gaat in de vorm die voor u ligt. Bent u akkoord, dan zullen zowel u als de notaris het testament ondertekenen, wat wil zeggen dat het testament officieel is en kan overgemaakt worden aan het Centraal Testamentenregister. Het origineel wordt bij de notaris in de kluis bewaard, een kopie ervan krijgt u zelf mee. Wanneer u komt te overlijden, treedt het opgemaakte testament in werking.

Waarom een testament maken een goed idee is

Als iemand komt te overlijden en er is geen testament voorhanden, dan worden de wettelijke erfregels gevolgd en krijgt iedere nabestaande het deel dat volgens de wet aan hem of haar toekomt. Door middel van een testament kan u hiervan afwijken en hebt u zelf een grotere zeggenschap over wat er na uw dood met uw bezittingen moet gebeuren. Hierdoor kan u ook een nalatenschap verzekeren voor mensen uit uw omgeving die hier anders niet voor in aanmerking zouden komen. Het opmaken van een testament zorgt bij u voor een gerust gevoel. U weet dat wat er ook zou gebeuren, uw zaken geregeld zijn op die manier die u zelf gekozen hebt. U weet ook dat uw nabestaanden zich hier geen zorgen over hoeven te maken en in alle rust afscheid van u kunnen nemen zonder alle zorgen erover. Ook wanneer u niet getrouwd bent maar wel een partner hebt, biedt een testament een goede oplossing. U kan dan immers wel een deel van uw bezittingen nalaten aan uw partner wat anders niet het geval zou zijn.