Enkele vragen over het opstellen van (levens)testamenten

De meeste mensen begrijpen de noodzaak van een testament. Zelfs als je jong bent en net begint, heb je waarschijnlijk een aantal bezittingen en wensen, dus het is belangrijk om een ​​testament te hebben. Naarmate je meer vermogen verwerft of een gezin sticht, groeit het belang hiervan waarschijnlijk verder.

Financiële en juridische experts bevelen basis estate planning aan voor bijna iedereen, maar er zijn veel misvattingen over hoe dit werkt. Laat onbekendheid u er niet van weerhouden uw nalatenschap te plannen. Hier zijn enkele veelgestelde vragen – en hun antwoorden – om u beter bekend te maken met het estate planningsproces.

Vraag: Wat gebeurt er als een persoon sterft zonder een testament?

Wanneer een persoon overlijdt zonder een testament, gaan de bezittingen en schulden van die persoon over op de erfgenamen, alles zoals in de wet geregeld. De in de wet vastgestelde regeling is dan dus van toepassing. De activa van de overledene zullen dus worden verdeeld volgens de wet van het land en dus niet noodzakelijkerwijs volgens de wensen van de overledene. In het geval dat er geen bloedverwanten zijn en geen testament, gaat de nalatenschap naar de overheid.

Vraag: Wat gebeurt er nadat iemand met een testament is overleden?

De executeur zal de nalatenschap (laten) afwikkelen. Denk hierbij aan het doen van de belastingaangifte, verdelen, etc.

Vraag: Moet een persoon een minimale hoeveelheid activa hebben om een ​​testament op te stellen?

Nee, dat hoeft niet. Natuurlijk is het wel zo dat de ene persoon er veel meer voordeel bij kan hebben dan de andere. Bezittingen, wensen en fiscale gevolgen spelen hierbij een rol.

Vraag: Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Het fundamentele verschil is dat een testament wordt gebruikt om bezittingen, schulden en wensen na de dood te regelen. Met een levenstestament kunnen een aantal zaken voor tijdens het leven geregeld. Bijvoorbeeld wie mag handelen wanneer iemand wilsonbekwaam wordt. Lees meer hierover op: https://testamentopstellen.eu

Mensen gebruiken vaak een testament en een levenstestament in combinatie. Een testament kan worden gebruikt in combinatie met een levenstestament om bijv. de omgang met vermogen (tijdens) als de overdracht van vermogen (na) het overlijden te regelen.

Hoe beslis ik wat het beste voor mij is?

Testamenten hoeven niet ingewikkeld te zijn. Wanneer het gebruikt wordt als onderdeel van estate planning, zal het snel omvangrijker en ingewikkelder zijn. Wat u wilt regelen hangt af van uw individuele omstandigheden. Als u niet zeker weet wat u nodig hebt om zaken op dit vlak zo goed mogelijk te regelen, raadpleeg dan een estateplanner. Het belangrijkste is dat u de planning van uw bezitsoverdracht niet verwaarloost. Zorg ervoor dat uw activa worden verdeeld volgens uw wensen.