Een uitvaartverzekering afsluiten

De uitvaartverzekering biedt een bedrag aan geld dat aan uw gezin of aangewezen persoon is betaald om de kosten van de begrafeniskosten te dekken in geval van uw overlijden. Het is ontworpen om de financiële last van uw gezin op een emotioneel moment te verminderen. Een overlijden in het gezin is een pijnlijke en moeilijke tijd, de stress van deze situatie wordt vaak vergroot door de financiële druk om de kosten van een begrafenis te dekken wanneer u te maken heeft met het verlies van een geliefde.

De uitvaartverzekering werkt op dezelfde manier als veel van uw andere verzekeringen, u moet beslissen hoeveel uw gezin nodig heeft om uw begrafenis te dekken, d.w.z. € 6000, € 8000, € 10.000 enz. En uw verzekeraar een maandelijkse of jaarlijkse premie betalen. De begunstigde ontvangt het geld bij uw overlijden en gebruikt het voor uw begrafenis.

In plaats daarvan zijn er ook ‘naturapolissen’. Deze zorgen dat de uitvaart volgens uw wensen wordt geregeld, in plaats van rechtstreeks een bedrag uit te keren waarmee uw nabestaanden de uitvaart kunnen regelen. Meer op: https://uitvaartverzekering-vergelijken.org

In dit artikel vindt u wat meer informatie over het betalen van een uitvaartverzekering en enkele voor- en nadelen.

De premie van de verzekering

De premie van uw uitvaartverzekering is afhankelijk van het type polis of contract dat u hebt afgesloten. Dit kan een eenmalige betaling zijn, of maandelijkse betalingen. Meestal bevat bestaat de polis uit een maandelijkse betaling.

De hoogte van de premie wordt mede bepaald door uw dekking:

Eenmalige premie- hierbij moet u een eenmalige betaling betalen. Na betaling krijgt u onmiddellijk dekking voor de volledige uitkering bij overlijden. Dit wordt meestal aangeboden aan mensen die ouder zijn dan 70 jaar. In Nederland zien we deze vorm niet (veel).

Maandelijkse premie – u verricht maandelijkse betalingen (premie) aan de verzekeringsmaatschappij. Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd of de uitvaart geregeld.

Voor en nadelen van de uitvaartverzekering

De verzekering is natuurlijk ook een andere financiële last. Dus hier zijn de voor- en nadelen die kunnen helpen bij het nemen van een dergelijke beslissing:

De voordelen:

Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat de kosten van uw uitvaart worden betaald. Dit verlicht de financiële last voor uw familie die achterblijft.

Het hebben van deze verzekering kan er ook voor zorgen dat u een fatsoenlijke wake en laatste rustplaats krijgt. Op deze manier zal het verdriet van uw familie worden verlicht, omdat ze niet langer worden belast met het regelen van uw begrafenis. Het biedt u ook de mogelijkheid om uw uitvaartdienst ruim van tevoren te plannen. Dit geeft u de kans om te beslissen hoe de dienst zal worden uitgevoerd en de manier waarop u wilt dat mensen uw leven herdenken.

De nadelen:

Sommige uitvaartverzekeringen staan mensen alleen toe ​​om de verzekering te sluiten als ze binnen een bepaalde leeftijdsgrens zijn.